ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ФОБИИ - " ЦЯЛАТА АЗБУКА " !!!

Речник на българския език. Включва в себе си следните речници: тълковен, правописен, синонимен, словоформен. Всичко относно българския език . (CSPORTAL-BG.IN) знаем и друго освен CS .
Аватар
 
Мнения: 501
Регистриран на: 18 Юли 2015, 10:55
Местоположение: България , София , кв.Дианабад
Skype: godlike.info
Настоящ CS NICK: cs_4ever
Любимо/и оръжие/я: m4a1`s
Настроение: Празно
Steam Community ID: cs_4ever
Пол: Мъж
ОС: Windows
Любима версия: CS:GO и CS 1,6

ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ФОБИИ - " ЦЯЛАТА АЗБУКА " !!!

Мнение от cs_4ever » 17 Ное 2017, 22:01

(А)
Аблутофобия - страх от миене и къпане.Както повечето страхове аблугофобията е създадена в подсъзнанието като защитен мефанизъм
Авиофобия - страх от летене
Агирофобия - страх от улици или страх от пресичане на улици
Аглиофобия - постоянен страх от болка
Агорафобия - страх от отворени пространства . Често този страх се определя и като страх от напускане на дома, страх от опашки, мостове.Обобщено за него може да се даде следното определение - страх от невъзможността да напуснеш дадено място веднага.
Аграфобия - страх от сексуално насилие
Агризоофобия - страх от диви животни
Аерофобия - страх от въздуха, вятъра
Аероакрофобия - страх и постоянно напрежение и старо т високи открити пространства
Аероносифобия - страх от височини и от дискомфорта в самолета, водещ до повръщане
Айкмофобия - страх от игли, ножове и всички остри предмети
Айлурофобия - страх от котки
Акарофобия - страх от сърбеж. Акарофобия е ненормален и постоянен страх от сърбене или от насекомите, които причиняват сърбене.
Акрофобия - страх от височини
Акустикофоия - страх от шум, страх от звуци и разговор по телефона
Алодоксафобия - страх от собствено мнение
Алгофобия - страх от височини, възвишния и гледки над морского равнище. Страдащите изпитват ненормална или твърде силна емоционална реакция към определена гледка, звук, миризма, както и дълбоко усещане за физическа безпомощност, когато присъстват на подобно място
Амбулофобия - страх от ходене пеша
Амаксофобия - страх от пътуване в кола
Аматафобия - страх от прах, боклуци
Амикофобия - страх от драскотини и повреждане на кожата
Амнезиофобия - страх от амнезия, от забравяне и загуба на памет
Анаблефобия - страх да погледнеш нагоре
Андрофобия - страх от мъже
Анемофобия - страх от въздуха
Анкилофобия - страх ог неподвижност
Анкраофобия - страх от въздуха и вятъра
Антропофобия - страх от хората изобщо
Ангрофобия - страх от гняв и от това да не бъдеш разгневен
Англофобия - страх от всичко английско
Ангинофобия - постоянен страх от задушаване или ангина
Антлофобия - страх от наводнения
Антрофобия - страх от цветя
Ануптафобия - страх от самота и безбрачие
Апейрофобия - страх от безкрайността
Апифобия- страх от пчели
Апотемнофобия- страх от хора с ампутации
Аракибутирофобия - страх от залеване на фъстъчено масло по небцето
Аракнефобия - страх от паяци
Арзонфобия - страх от огън
Аритмофобия - страх от числа
Архенфобия - страх от мъже
Асиметрифобия - страх от асиметрични вещи
Астенофобия - страх от припадане или слабост
Астрафобия - страх от гръмогевици и мълнии
Астрофобия - страх от звездите и други небесни тела
Атазагорафобия - страх да не бъдеш забравен или незабелязан от другиге
Атаксиофобия- страх от нарушаване координацията на движение
Атаксофобия - страх от безредие и неспретнатост
Атикифобия - страх от провал
Ателофобия - страх от несъвършенство
Атомозофобия - страх от ядрен взрив
Аулуфобия - страх от флейти
Аурорафобия- страх от Северното сияние
Аурофобия - страх от злато
Аугодизомофобия - страх да не бъдеш мръсен
Аутоматонофобия- страх от роботи
Аутомизофобия - страх да не се изцапаш, посгоянно миене на ръце
Аутофобия - страх да не бъдеш сам
Афенфозмофобия - страх да бъдеш докосван
Ахлуофобия - страх от тъмнината и от нощта
Ацерофобия - страх от кисел вкус


(Б)
Базифобия - страх от ходене или падане
Базофобия - страх от неспособност за стоене
Бактериофобия - страх да не се заразиш от бактерии или страх от съприкосновение с предмети, имали контакт с бактерии
Балистобия - страх от куршуми или ракети
Барофобия - страх от гравитацията
Батмофобия - страх от стъпала
Батофобия - страх от височини или страх да бъдещ близко до високи стради
Батракофобия - страх от земноводни - саламандри, жаби, и т.н.
Баттофия - страх от дълбочина
Бацилофобия - страх от микроби
Беланефобия - страх от остри предмети, страх да не се порежеш и убодеш
Библиофобия - страх от книги
Болшефобия - страх от болшевики
Блаптофобия - страх да не нараниш някого
Бленофобия - страх от слуз
Богифобия - страх от злодеи, страшилища, призраци
Ботанофобия - страх от растения
Бромидросифобия - страх от миризмите на тялото
Бронтофобия - страх от гръмотевици, светкавици и бури
Буфонофобия - страх от крастави жаби
(В)


Валонофобия - страх от валонците
Ваксинофобия - страх от ваксинации
Венустрафобия - страх от красиви жени
Вербофобия - страх от думи
Верминофобия - страх от микроби
Вертигофобия - страх от виене на свят
Вестифобия - страх от обличане
Винофобия - страх от пиене на вино
Викафобия - страх от магьосници и вещици
Виргинтифобия - страх от изнасилване
Витрикофобия - страх от пастрока
Вомитофобия - страх от повръщане
(Г)


Галеофобия - страх от котки
Галофобия - страх от Франция и френската култура
Гамофобия - страх от женитба
Гелиофобия - страх от смях
Генофобия - страх от секс
Генуфобия - страх от колена
Гераскофобия - страх да станеш възрастен човек
Германофобия - страх от Германия и германската култура
Геронтофобия - страх от стари хора
Гефирофобия - страх от мостове
Гимнофобия - страх от голота
Гинефобия - страх от жени
Глософобия - страх от говорене пред публика
Графофобия - страх от писане на ръка или страх да се държат пособия за писане
Гносиофобия - страх от познание
Гумафобия - страх от вкус
(Д)


Дейпнофобия - страх от хранене и разговори на обяд
Декстрофобия - страх от всичко, което се намира от дясната страна на тялото
Дементофобия - страх от полудаване и от загуба на разсъдък
Демонофобия - страх от демони, зли сили, духове
Демофобия - страх от тълпи
Дендрофобия - страх от дървета
Дентофобия - страх от зъболекари
Дерматозиофобия - страх от кожни заболявания
Дерматофобия - страх от поражения на кожата
Десидофобия - страх от вземане на решение
Дефекалоезиофобия - страх от болезнени движения на червата
Диабетофобия - страх от диабет
Дизабилофобия - страх от това да се съблечеш пред другите
Дизморфофобия - страх от уродливост
Дидаскалейнофобия - страх да ходиш на училище
Дикефобия - постоянен страх от справедливост
Динофобия - страх от замаяност и водовъртежи
Диплофобия - страх от двойно виждане
Дипсофобия - страх от пиене
Дистихифобия - страх от нещастен случай
Доксофобия - страх от изразяване на мнение и получаване на благодарности
Доматофобия - страх от къщи и да бъдеш в къща
Дорофобия - страх от кожа и от козината на животни
Дромофобия - страх от пресичане на улици
Дъчфобия - страх от холандците
(Е)


Евпофобия - страх от чуването на добра новина
Еврезиофобия - страх от идеи, отличаващи се от общоприетите
Ейзоптрофобия - страх от огледала и виждане на нечий образ в тях
Ейкофобия - страх от домашната обстановка
Еклезиофобия - страх от църквата
Екофобия - страх от дома
Еквайнофобия - страх от коне
Електрофобия - страх от електричество
Елеутерофобия - страх от свобода
Елюрофобия - страх от котки
Еметофобия - страх от повръщане
Енегофобия - страх от игли
Еножиофобия - страх от извъриване на непростим грях или критика
Енохлофобия - страх от тълпи
Ентомофобия - страх от насекоми
Еозофобия - страх от зората и дневната светлина
Епистакзиофобия - страх от кръвотечение от носа
Епистемофобия - страх от познание
Ергазиофобия - страх от работа или действие, страх на хирурга да оперира
Ергофобия - страх от работа, страх да извършваш каквито и да е движения
Еритрофобия - страх от червено, кръвотечения и червена светлина
Еротофобия - страх от секс и всичко свързано с него
Ергофобия - страх от работа
Еремофобия - страх от самота
Ереутрофобия - страх от изчервяване
Еуротофобия - страх от женски гениталии
Eуфобия - страх да чуеш добра новина
Ефебилфобия - страх от тинейджъри
(Ж)


(З)


Зелофобия - страх от ревност
Зевсофобия - страх от Бог или богове
Земифолия - страх от сляпото куче
Зоофобия - страх от животни
(И)


Идеофобия - страх от идеи
Изолофобия - страх от това да останеш сам и в изолация от другите, страх от самота в живота
Изоптерофобия - страх от термити и насекоми, които ядат дървесина
Илингофобия - страх от замайване, или виене на свят при поглеждане надолу
Инсектофобия - страх от инсекти
Иофобия - страх от отрова
Итифалофобия - страх от съзерцаване или мисли за еректирал пенис
Ихтиофобия - страх от риби
Интимофобия - страх от първата интимна среща
Инфарктофобия - страх от инфаркт
(Й)


(К)


Кайнофобия- страх от новости
Какорафобия - страх от неуспех и провал
Какофобия - страх от грозота и уродства
Калигинефобия -страх ог красиви жени
Канцерофобия - страх от рак
Кардиофобия - страх от сърдечно заболяване, инфаркт
Карнофобия - страх от месо
Катагелофобия - страх ог осмиване
Катапедафобия - страх от осмиване
Катизофобия - страх от сядане
Катоптрофобия - страх от огледала
Кеймафобия - страх от студ и студени неща
Кентофобия - страх от новости и нови идеи
Кераунофобия - страх от гръмотевици и светкавици
Киберфобия - страх от компютри и работата с тях
Кинетофобия - страх от движение
Кимофобия - страх от вълни и вълнообразни движения
Кипридофобия - страх от венерически заболявания и проститутки
Кинофобия - страх от кучета и бяс
Кифофобия - страх от наклони
Клаустрофобия - страх от затворени пространства
Клейтрофобия - страх от това да не бъдеш заключен в затворено пространство
Клептофобия - страх да не започнеш да крадеш
Климактофобия - страх от качване и слизане по стълби
Клинофобия - страх от отиване към легло
Клитрофобия - страх да не бъдеш заключен в задушни помещения
Книдофобия - страх от ужилване
Коитофобия - страх от коитус
Койметрофобия - страх от гробища
Койнонифобия - страх от стаи изобщо
Колпофобия - страх от гениталиите, особено женските
Космикофобия - страх от космически явления и феномени
Кометофобия - страх от комети
Кониофобия - страх от прах
Контрафобия - стремеж да се излагаш на страховити състояния, целта е да се изпиташ силни усещания, които не се свързани със страх
Контрелтофобия - страх от сексуални злоупотреби и оскърбления
Копофобия - страх от умора
Копрастазофобия - страх от запек
Копрофобия - страх от фекалии
Коулрофобия - страх от клоуни
Коулфобия - страх от клоуни
Кремнофобия - страх от пропасти
Криофобия - страх от изключителен студ
Кристалофобия - страх от стъкло и докосване на стъклени
Повърхности
Ксантофобия - страх от жълт цвят
Ксеноглософобия - страх от чужди езици
Ксенофобия - страх от чужденци и непознати хора
Ксерофобия - страх от сухота
Ксилофобия - страх от гора и от дървени предмети
Ксирофобия - страх от бръсначи
(Л)


Лаканофобия - страх от зеленчуци
Лалиофобия - страх от говорене
Левофобия - страх от всичко, което се намира от лявата страна
Лепрофобия - страх от проказа
Лейкофобия - страх от бял цвят
Лигофобия - страх от тъмнината
Лигирофобия - страх от силен шум
Лилапсофобия - страх от урагани и торнадо
Лимнофобия - страх от езера
Линонофобия - страх от връв, канап
Лисофобия - страх от полудяване
Литикафобия - страх от съдебни процеси
Логофобия - страх от думи
Локиофобия - страх от раждане
Логизомеханофобия - страх от компютри
Луифобия - страх от сифилис
Лугрофобия - страх от видри
(М)Магейрокофобия - страх от готвене
Майеузиофобия - страх от раждане
Макрофобия - страх да чакаш дълго
Малаксофобия - страх от любовна игра
Маниафобия - страх от полудяване
Мастигофобия - страх от наказание
Мегалофобия - страх от големи неща
Медомалакуфобия - страх от загуба на ерекция
Медортофобия - страх от еректирал пенис
Меланофобия - страх от черен цвят
Мелисофобия - страх от пчели
Мелофобия - страх от музика /омраза към музиката/
Менингитофобия - страх от заболяване на мозъка
Менофобия - страх от менструация
Меринтофобия - страх от връзване
Металофобия - страх от метали
Метатесиофобия - страх от промени
Метеорофобия - страх от метеори
Метифобия - страх от алкохол
Метрофобия - страх от поезия /омраза към поезията/
Механофобия - страх от машини
Мизофобия - страх от замърсяване и избягване от докосване на околни предмети
Микофобия - страх от гъби
Микробиофобия - страх от микроби
Микрофобия - страх от малки неща
Мирмекофобия - страх от мравки
Миксефобия - страх от слуз
Митофобия - страх от митове или лъжливи истории
Мнемофобия - страх от спомени
Молизмофобия - страх от мръсотия и инфекции
Монопатофобия - страх от определено заболяване
Монофобия - страх от самота или да бъдеш сам
Мотефобия - страх от молци
Моторфобия - страх от автомобили
Мусофобия - страх от мишки
(Н)Небулафобия - страх от мъгла
Некрофобия - страх от смъртта и нещата, свързани с нея
Нелофобия - страх от стъкло
Неофармафобия - страх от нови лекарства
Неофобия - страх от всичко ново
Нефофобия - страх от облаци
Никтохилофобия - страх от тъмни залесени места или от горите през ноща
Никтофобия - страх от тъмнина или настъпването на ноща
Новеркафобия - страх от пастрока
Нозофобия - страх да се разболееш от някоя болест
Ноктифобия - страх от нощта
Номатофобия - страх от имена
Номофобия - страх от липсата на мобилен телефон
Носокомефобия - страх от болници
Ностофобия - страх от завръщане у дома
Нуклеомитуфобия - страх от ядрено оръжие
Нудофобия - страх от голота
Нумерофобия - страх от числа изобщо
(О)


Обезофобия - страх от напълняване
Одонтофобия - страх от зъби, търсене на стаматологична помощ и хирургическа интервенция в областта на зъбите
Одинофобия - страх от болка
Оенофобия - страх да пиеш вино
Озмофобия - страх от телесни миризми
Ойкофобия - страх от връщане вкъщи след изписването от психиатрична клиника
Октофобия - страх от числото 8
Олфактофобия - страх от миризми
Омброфобия - страх от дъжд и да не попаднеш под дъжда
Омметафобия - страх от очи
Онейрогмофобия - страх от мокри сънища
Онейрофобия - страх от сънища
Ономатофобия - страх от повтаряне на определена дума или име
Опиофобия - страх да лекуваш и да изписваш рецепти на болните
Оптофобия - страх да отваряш очи
Орнитофобия - страх от птици
Ортофобия - страх от собственост
Остранконофобия - страх от мекотели и ракообразни без черупки
Офидиофобия - страх от змии
Офталмофобия - страх да не бъдещ наблюдаван
Охлофобия - страх от тълпи
Охофобия -постоянен страх от превозни средства

(П)


Пагофобия - страх от студ и лед
Панофобия - страх от всичко
Патофобия - страх от страдание и болест
Папафобия - страх от римския папа
Папиропфобия - страх от хартия
Паралипофобия - страх от пренебрегване на задължения и отговорности
Парафобия - страх от сексуални перверзии
Паразитофобия - страх от паразити
Параскаведекатриафобия - страх от петък 13
Партенофобия - страх от девствени, млади момичета
Партурифобия - страх от раждане
Патройофобия - страх от наследстевност и наследствени болести
Педикулофобия - страх от въшки
Педиофобия - страх от детски играчки и кукли
Пекатофобия - страх от прегрешения или въображаеми престъпления
Пелаграфобия - страх от пелагра
Пеладофобия - страх от плешиви хора
Пениафобия - страх от бедност
Пентерафобия - страх от свекърви и тъщи
Пирексиофобия - страх от треска
Пирофобия - страх от огън
Плакофобия - страх от надгробни плочи
Плутофобия - страх от богатство
Плувиофобия - страх от дъжд
Пнеуматифобия - страх от духове
Пнигофобия - страх от задушаване
Погонофобия - страх от хора с бради
Пойнефобия - страх от наказание
Покрескофобия - страх от напълняване, страх от увеличаване на теглото
Полизофобия - страх от полиомиелит
Политикофобия - страх от политици
Полифобия - страх от много неща
Понофобия - страх от преуморяване и болка
Порфирофобия - страх от лилав цвят
Потамофобия -страх от реки.Страхът може да възникне при наблюдението на стремителното движене на водата
Потофобия - страх от алкофол
Прозофобия - страх от прогрес
Проктофобия - страх от ректум
Пселизмофобия - страх от заекване
Психофобия - страх от ума и душата
Психрофобия - страх от студа
Птеромерханофобия - страх от летене
Птеронофобия - страх от птичи пера
Пупафобия - страх от марионетки
(Р)


Рабдофобия - страх от наказание, биене с пръчка или остро критикуване
Радиофобия - страх от радиация, рентгенови снимки
Рандиафобия - страх от жаби
Ректофобия - страх от ректум и болестите, свързани с него
Рипофобия - страх от дефекация
Ритиофобия - страх от бръчки
Рубофобия - страх от мръсотия
Русофобия - страх от руснаци
(С)


Сатанофобия - страх от сатаната
Сармасофобия - страх от любовната игра
Самхаинофобия - страх от празника Вси светии
Ситофобия - страх от храна
Скабиофобия - страх от краста
Скатофобия - страх от фекалии
Скелерофобия - страх от лоши мъже и крадци
Сциофобия - страх от сенки
Сколецифобия - страх от червеи
Сколионофобия - страх от училише
Скопофобия - страх да не те наблюдават
Скотомафобия - страх от слепота
Скотофобия - страх от тъмнина
Скриптофобия - страх от писане на публично място
Селахофобия - страх от акули
Селафобия - страх от светлинни блясъци
Селенофобия - страх от луната
Сеплофобия - страх от гниещи вещества
Сескуипедалофобия -страх от дълги думи
Сексофобия - страх от противоположния пол
Сидеродромофобия - страх от влакове
Сидерофобия - страх от звезди
Симболофобия - страх от символи
Симетрофобия - страх от симетрия
Сингенезофобия - страх от роднини
Синистрофобия - страх от неща, които се намират вляво от тялото
Сифилофобия - страх от сифилис
Снейкофобия - страх от змии
Сомнифобия - страх от заспиване
Сотериофобия - страх от зависимост от другите
Соцерофобия - страх от родителите на съпругата или съпруга
Социофобия - страх от негативна оценка в социалните контакти
Софофобия - страх от учене
Спейсфобия - страх от безвъздушното пространство
Спектрофобия - страх от духове и призраци
Сперматофобия - страх от микроби
Спинофобия - страх от СПИН
Сфексофобия - страх от оси
Стазибазифобия - страх от стоене и ходене
Стаурофобия - страх от разпятия и кръстове
Стенофобия - страх от тесни неща
Стигиофобия - страх от ада
(Т)


Таасофобия - страх от седене
Тахофобия - страх от скорост
Таениофобия - страх от тения
Таласофобия - страх от морета
Танатофобия - страх от умиране или смъртта
Тапинофобия - страх да не си заразен
Таурофобия - страх от бикове
Тафефобия - страх да не бъдеш погребан жив
Театрофобия - страх от театри
Тевтофобия - страх от всичко немско
Теологикофобия - страх от теология
Теофобия - страх от богове и религия
Термофобия - страх от топлина
Технофобия - страх от технологии
Текстофобия - страх от определени тъкани
Телефобия - страх от определени планове или религиозни ритуали
Тенатофобия - страх от тетанус
Тератофобия - страх от уроди
Тестофобия - страх от правене на тестове
Токофобия - страх от бременност и раждане
Токсифобия - страх от отрова или случайно отравяне
Томофобия - страх от хирургически операции
Тонитрофобия - страх от гръмотевици
Топофобия - страх от определени места или ситуации, като сценична треска
Травматофобия - страх от нараняване
Тремофобия - страх от треперене
Трипанофобия - страх от инжекции и от нараняване
Трискайдекафобия - страх от числото 13
Трихинофобия - страх от трихинелоза
Трихопатофобия - страх от коса
Тропофобия - страх от правене на промени
Туберкулофобия - страх от туберкулоза
Тиранофобия - страх от тирани
(У)


Уранофобия - страх от рая и страх от гледане в небето
Урофобия - страх от урина и от уриниране
(Ф)


Фагофобия - страх от гълтане
Фалакрофобия - страх ог оплешивяване
Фалофобия - страх от пенис, особено, когато е в еректирало състояние
Фармакофобия - страх от взимане на лекарства
Фебрифобия - страх от треска и висока температура, страх от грип
Фенгофобия - страх от дневна светлина и от слънчевата светлина изобщо
Фазмофобия - страх от духове, дяволи и призрачни същества
Фелинофобия - страх от котки
Филемафобия - страх от целуване
Философобия - страх от философия
Филофобия - страх да се влюбиш
Фобиофобия - страх от фобии
Фобофобия - страх от показване симптоми на страх
Фонофобия - страх от разговори по телефона
Фотоауглифобия - страх от силна светлина
Фотофобия - страх от светлина изобщо. Непоносимост към светлина
Франкофобия - страх ог французи и от всичко френско
Фригофобия - страх от студени неща
Фронемофобия - страх от мислене
Фтизиофобия - страх от туберкулоза
Фгириофобия - страх от въшки

(Х)


Хаетофобия - страх от коса
Хадефобия - страх от ада
Хагиофобия - страх от светци и свети неща
Хайрофобия - страх от проявяване на положителни емоции, веселие в неподходяща обстановка
Хамартофобия - страх от прегрешение
Харпраксофобия - страх от ограбване
Хафефобия - страх от докосване
Хедонофобия - страх да изпиташ удоволствие
Хеленологофобия - страх от сложна научна терминология /гръцка
терминология/
Хелмингофобия - страх от инфектиране с червеи
Хелиофобия - страх от слънцето
Хематофобия - страх от кръв
Хемофобия - страх от химикали и от работа с химически вещества
Херофобия - страх от веселба
Херпетофобия - страх от влечуги
Хетерофобия - страх от противоположния пол
Хигрофобия - страх от течности и влага
Хидраргиофобия - страх от лекарства, съдържащи живак
Хидрофобия - страх от вода
Хиелофобия - страх от стъкло
Хиерфобия - страх от свещеници и свещени неща
Хилефобия - страх от материализъм или епилепсия
Хилофобия - страх от гори
Хионофобия - страх от сняг
Хипенгиофобия - страх от отговорност
Хипнофобия - страх от заспиване или от хипнотизиране
Хипопотомомонстросесквипедалиофобия - страх от къси думи
Хипсифобия - страх от височина
Хираптофобия - страх от докосване
Хирофобия - страх от ръце
Хихофобия - страх от коне
Хобофобия - страх от просяци и безделници
Ходофобия - страх от пътешествия
Холерофобия - страх от гняв и холера
Хомиклофобия - страх от мъгла
Хомилофобия - страх от проповеди
Хоминофобия - страх от мъже
Хомофобия - страх от еднообразие, монотонност или хомосексуалност
Хохрофобия - страх от огнестрелно оръжие
Хормефобия -страх от удар
Хорофобия - страх от танцуване
Хрометофобия - страх от пари, страх да се докоснеш до тях
Хромофобия - страх от цветове
Хронофобия - страх от времето и часовници
(Ц)


Ценофобия - страх от празни стаи
Цибофобия - страх от храна
Циклофобия - страх от велосипеди

(Ч)


Чеймофобия - страх от студа

(Ш)(Щ)(Ю)


Юдофобия - страх от евреи

(Я)


Японофобия - страх от японци и всичко свързано с Япония
Ятрофобия - страх от лекари


АКО ИМА НЯКОЯ ФОБИЯ КОЯТО НЕ СЕ ВИЖДА ИЛИ СЪМ ИЗПУСНАЛ ИЛИ Я НЯМА ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО ПИШЕТЕ ЛС !!!
Връзка с мен :
skype : godlike.info


Курви Бело Красно Село
https://www.facebook.com/groups/258102994600421/?fref=ts
Споко не хапем

Назад към БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта